Τι είναι το Pareto;

Λογισμικό διάγραμμα που συνδυάζει τα δεδομένα των δύο άλλων διαγραμμάτων. Ο πίνακας pareto περιέχει ένα διάγραμμα ράβδων που απαριθμεί διάφορα δεδομένα σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά και ο άλλος πίνακας παραθέτει το ποσοστό κάθε γραμμής.

Διάγραμμα