Τι είναι ένα πακέτο;

Μια συσκευασία μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών μαζί σε ένα αρχείο, προκαλώντας όλα τα δεδομένα να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στη συσκευή αποθήκευσης. Μόλις τα δεδομένα έχουν συσκευαστεί, μπορούν να αποσυσκευαστούν στην αρχική τους θέση.

2. Για την εντολή Linux, ανατρέξτε στη σελίδα εντολών πακέτου για περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση: Η χρήση του πακέτου είναι γενικά απαξιωμένη. τα σύγχρονα βοηθήματα συμπίεσης όπως το gzip έχουν πάρει τη θέση του, αν και η κωδικοποίηση του Huffman εξακολουθεί να υποστηρίζεται ευρέως.

Συμπίεση, Όροι λογισμικού, Αποσυσκευασία