Τι είναι η OMG (Oh My Gosh);

Στερεά για το oh my god ή oh my god, ο OMG είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στην επικοινωνία συνομιλίας και στο online gaming, όπου κάποιος προσπαθεί να μεταφέρει την πλήρη έκπληξη για κάτι. Στις 9 Σεπτεμβρίου 1917, ένα από τα πρώτα αρχεία του OMG "Ω! Θεέ μου!" χρησιμοποιείται από τον Βρετανό ναύαρχο John Arbuthnot Fisher όταν γράφει στον Winston Churchill σε μια αλληλογραφία του 1917.

Το OMG είναι επίσης μερικές φορές συντετμημένη ως ZOMG ή OMGZ, η οποία είναι ένας εξαιρετικά ενθουσιασμένος τρόπος να πω OMG.

Όροι συνομιλίας, Όροι παιχνιδιού, OMFG