Τι είναι το NPC (χαρακτήρας χωρίς παίκτη);

Το NPC μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Σύντομη για χαρακτήρα που δεν είναι παίκτης, NPC ή πωλητής είναι ένας χαρακτήρας ή ένα τέρας που παίζεται από τον υπολογιστή και όχι ένα πραγματικό πρόσωπο. Ένα NPC βοηθά να προσθέσετε ζωή σε ένα παιχνίδι με τη δημιουργία τεχνητών παικτών, το καθένα με τις δικές του ικανότητες ή προσωπικότητες. Εάν παίζετε ένα online παιχνίδι και αντιμετωπίζετε ένα άλλο χαρακτήρα που ελέγχεται από έναν άνθρωπο, αυτός ο τύπος χαρακτήρα αναφέρεται ως PC.

2. Το NPC είναι ένα αρκτικόλεξο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χαρακτήρες που δεν εκτυπώνονται .

3. NPC είναι ένα άλλο όνομα για το NP-Complete .

Χαρακτήρας, αρκτικόλεξα υπολογιστών, όρους παιχνιδιού, Mob, Player, PVE