Τι είναι κρυπτογράφηση κόμβου;

Η κρυπτογράφηση κόμβου είναι ένα μέτρο ασφαλείας που χρησιμοποιείται για την προστασία δεδομένων σε μια ομάδα διασυνδεδεμένων υπολογιστών με κρυπτογράφηση των δεδομένων προτού αποσταλεί σε άλλο κόμβο. Μόλις ληφθεί από τον σωστό κόμβο, τα δεδομένα αποκρυπτογραφούνται.

Κρυπτογράφηση, κόμβος, όρους ασφάλειας