Τι είναι η Δομή Δικτύου;

Η δομή δικτύου είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μέθοδο οργάνωσης και προβολής δεδομένων σε ένα δίκτυο.

Αρχιτεκτονική δικτύου, όροι δικτύου