Τι είναι το MVP (ο πιο αξιόλογος παίκτης);

Το MVP μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Μικρή για τον πιο πολύτιμο παίκτη, ο MVP είναι ένας παίκτης που κρίνεται ότι είναι ο πιο σημαντικός ή καλύτερος σε αυτό που κάνει.

2. Σύντομη για τον πιο αξιόλογο επαγγελματία της Microsoft.

Επιχειρηματικοί όροι, Ακρωνύμια υπολογιστών, Elite, VIP