Τι είναι το MUT;

Το MUT μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Σύντομη για το MultiUser Talk, το MUT αναπτύχθηκε από τον Jukka Pihl και ήταν ένα πρόωρο πρόγραμμα συνομιλίας που επέτρεψε σε πολλούς χρήστες να μιλούν μεταξύ τους. Σήμερα, το MUT δεν χρησιμοποιείται πλέον.

2. Σύντομη για το Μαυρίκιο Χρόνο, δείτε τον ορισμό του χρόνου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο.

Όροι συνομιλίας, αρκτικόλεξα ηλεκτρονικών υπολογιστών, IRC