Τι είναι η εντολή MS-DOS για να επιστρέψετε στα Windows;

Παρακάτω είναι τα βήματα για το πώς μπορείτε να βγείτε από μια προτροπή MS-DOS ή από ένα παράθυρο γραμμής εντολών των Windows.

Χρήστες Windows 98, ME, 2000 και XP

Πληκτρολογήστε " exit " και πατήστε Enter για να κλείσετε το παράθυρο MS-DOS και να επιστρέψετε στα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εντολή, ανατρέξτε στη σελίδα εντολών εξόδου.

Χρήστες Microsoft Windows 95 και Windows 3.x

  1. Πληκτρολογήστε " exit " και πατήστε Enter για να κλείσετε το παράθυρο MS-DOS και να επιστρέψετε στα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εντολή, ανατρέξτε στη σελίδα εντολών εξόδου.
  2. Εάν έχετε εγκαταλείψει πλήρως τα Windows και είστε μόνο σε μια προτροπή MS-DOS, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε ξανά τα Windows. Εάν η εντολή εξόδου δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε " win " και πατήστε enter.