Τι είναι το MPI (Interface Passing Interface);

Σύντομη για τη διεπαφή μετάδοσης μηνυμάτων . Ο στόχος του MPI είναι να αναπτύξει ένα πρότυπο για τη σύνταξη προγραμμάτων που επικοινωνούν περνώντας τα μηνύματα μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, κάθε πρόγραμμα λειτουργεί ως API που είναι διαθέσιμο σε κάθε άλλο πρόγραμμα.

API, αρκτικόλεξα υπολογιστών, μηνύματα, όρους λογισμικού