Τι είναι το MOTD (μήνυμα της ημέρας);

Σύντομη για το μήνυμα της ημέρας, το MOTD είναι ένα συχνά ενημερωμένο μήνυμα που βρίσκεται στα online παιχνίδια και τη συζήτηση που επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να γνωρίζουν τα πρόσφατα γεγονότα που συμβαίνουν σε ένα παιχνίδι ή στο διακομιστή.

Όροι συνομιλίας, αρκτικόλεξα υπολογιστών, όροι παιχνιδιού, WOTD