Τι είναι το Milli;

Συντομογραφείται ως m, ένα milli είναι ένα πρόθεμα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια μέτρηση που είναι ίση με ένα χιλιοστό μιας μονάδας μέτρησης. Μερικά παραδείγματα για το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είναι τα milliamp, milimeter, millimicron, millisecond και millivolt.

Amp, συντομογραφίες υπολογιστών, μετρήσεις, μετρητής, Micron, Δεύτερον, Volt