Τι είναι Κατασκευαστής;

Ένας κατασκευαστής είναι μια εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ή τη συναρμολόγηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Για παράδειγμα, η Dell είναι κατασκευαστής υπολογιστών. Παρόλο που η Dell δεν κατασκευάζει όλα τα μέρη στον υπολογιστή τους, πολλά από τα μέρη έχουν σχεδιαστεί από την Dell και όλοι οι υπολογιστές συναρμολογούνται από την Dell. Οι αντικαταστάσεις προϊόντων, οι επισκευές και η υποστήριξη χειρίζονται ο κατασκευαστής ενός προϊόντος.

Επιχειρηματικοί όροι, Προγραμματιστής, ΚΑΕ