Τι είναι ένα ρελέ αλληλογραφίας;

Ένας όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός εναλλακτικού διακομιστή που διανέμει e-mail. Συχνά, ένα ρελαί αλληλογραφίας χρησιμοποιείται για τη διανομή ανεπιθύμητων μηνυμάτων λόγω των πόρων που απαιτούνται για τη διανομή εκατομμυρίων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για την απόκρυψη της ταυτότητας. Σήμερα, η πλειοψηφία των εξυπηρετητών δεν επιτρέπουν τα ρελέ μηνυμάτων.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όροι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όροι Διαδικτύου, Spam