Τι είναι το LPT (Terminal Printer Terminal);

Για τον τερματικό εκτυπωτή γραμμής, το LPT χρησιμοποιείται από τους συμβατούς υπολογιστές IBM ως αναγνωριστικό για την παράλληλη θύρα, όπως LPT1, LPT2 ή LPT3. Η θύρα LPT απαιτείται συνήθως κατά την εγκατάσταση ενός εκτυπωτή σε υπολογιστή συμβατό με IBM. Η πλειοψηφία όλων των υπολογιστών χρησιμοποιούν το LPT1 και δεν έχουν άλλη επιλογή για άλλη θύρα LPT εκτός εάν προστεθούν πρόσθετες θύρες στον υπολογιστή.

Πού βρίσκεται η θύρα LPT (παράλληλη) σε έναν υπολογιστή;

Η θύρα LPT ή η παράλληλη θύρα βρίσκεται στο πίσω μέρος του υπολογιστή και αποτελεί μέρος της μητρικής πλακέτας.

Σημείωση: Οι περισσότεροι από τους σημερινούς υπολογιστές εξαλείφουν την παράλληλη θύρα υπέρ των θυρών USB.

Αρκτικόλεξα υπολογιστών, Θύρα, Όροι εκτύπωσης