Τι είναι το Local Optimum;

Στα μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών, μια τοπική βέλτιστη λύση είναι η καλύτερη λύση σε ένα πρόβλημα μέσα σε μια μικρή γειτονιά πιθανών λύσεων. Αυτή η ιδέα είναι σε αντίθεση με την παγκόσμια βέλτιστη λύση, η οποία είναι η βέλτιστη λύση όταν εξετάζεται κάθε δυνατή λύση. Κατά την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για την επίλυση ενός προβλήματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν heuristics όπως η προσομοίωση ανόπτησης για να ελαχιστοποιηθούν οι λύσεις που είναι βέλτιστες τοπικά, αλλά όχι σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιστήμη Υπολογιστών, Προγραμματισμός