Τι είναι το Listserv;

Εναλλακτικά αναφέρεται ως διακομιστής λίστας, το LISTSERV είναι ένα εμπορικό προϊόν λογισμικού που προσφέρεται από την L-Soft International, Incorporated και αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Eric Thomas το 1986. Η κύρια λειτουργία του είναι να βοηθήσει τους χρήστες να διαχειρίζονται λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να σχηματίσουν ομάδες έτσι ώστε οι άνθρωποι με παρόμοια συμφέροντα να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

BITNET, αρκτικόλεξα υπολογιστών, όροι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όροι Διαδικτύου, λίστα αλληλογραφίας