Τι είναι ένας οδηγός φωτός;

Ένας οδηγός φωτισμού μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Εξοπλισμός ή εξοπλισμό υπολογιστών που χρησιμοποιείται για να κατευθύνει το φως από το ένα μέρος στο άλλο. Για παράδειγμα, τα καλώδια οπτικών ινών είναι ένα παράδειγμα οδηγού φωτισμού .

2. Οι οδηγοί φωτισμού χρησιμοποιούνται επίσης σε φωτογραφικές μηχανές που βοηθούν στην καθοδήγηση του φλας σε μια φωτογραφική μηχανή.

Όροι κάμερας, οπτικές ίνες, όροι υλικού