Τι είναι το Ligature;

Το Ligature είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει δύο ή περισσότερους χαρακτήρες που όταν βρεθούν μαζί αγγίζουν ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, δύο πεζά γράμματα f τοποθετημένα μαζί φαίνεται να αγγίζουν, όπως φαίνεται εδώ: 'ff'.

Γραμματοσειρά, όροι τυπογραφίας