Τι είναι η LAPM (Διαδικασία πρόσβασης σύνδεσης για μόντεμ);

Σύντομη για τη διαδικασία πρόσβασης σύνδεσης για μόντεμ, το LAPM είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου σφάλματος που ορίζεται στις συστάσεις ITU-T V.42. Όπως και τα πρωτόκολλα MNP, το LAPM χρησιμοποιεί CRC (κυκλικός έλεγχος πλεονασμού) και ARQ (αίτημα αυτόματης επανάληψης) για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων.

Αρκτικόλεξα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ITU, MNP, όροι μόντεμ, πρωτόκολλο