Τι είναι το K-Line;

Μια γραμμή K-Line ή K: Line είναι μια γραμμή διαμόρφωσης του IRC που απαγορεύει σε μια χώρα, τομέα, IP, άτομο ή ISP να έχει πρόσβαση στον διακομιστή. Μια σειρά K μπορεί να έχει γίνει για διάφορους λόγους. Επομένως, αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα διακομιστή λόγω της γραμμής K, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του συγκεκριμένου διακομιστή.

Απαγόρευση, όροι συνομιλίας, G-Lined, IRC, Z: γραμμής