Τι είναι το Jitter Buster;

Ένας θόρυβος buster είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να σταματά τα τρεμοπαίζει σήματα σε μεταδόσεις ήχου.

Θόρυβος, Ήχοι