Τι είναι το iPhoto;

Το iPhoto είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που περιλαμβάνεται στο iLife και επιτρέπει στους χρήστες υπολογιστών Apple Macintosh να αποθηκεύουν, να προβάλλουν και να επεξεργάζονται τις φωτογραφίες τους. Ένα από τα χαρακτηριστικά που δεν βρέθηκαν με άλλα προγράμματα είναι η αναγνώριση προσώπου, η οποία ετικετώνει φωτογραφίες προσαρμόζοντας το πρόσωπο κάποιου για την εύρεση του ίδιου προσώπου σε άλλες φωτογραφίες ευκολότερη.

Όροι της Apple, iLife