Τι είναι το IIRC (Αν θυμάμαι σωστά);

Στερεά για αν θυμάμαι σωστά ή αν θυμάμαι σωστά, το IIRC είναι ένα αρκτικόλεξο που χρησιμοποιείται συνήθως στην συνομιλία. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη συνομιλία.

IIRC Computer Hope είναι το καλύτερο μέρος για βοήθεια και πληροφόρηση στον υπολογιστή.

Όροι συνομιλίας, IINM, IIUC