Τι είναι το Υπερασπασμό;

Το HyperSpace είναι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε από το Phoenix και επιτρέπει στους χρήστες να ξεκινήσουν τον υπολογιστή τους από κατάσταση εκτός λειτουργίας πατώντας το πλήκτρο F4. Το Hyperspace επιτρέπει επίσης την πρόσβαση σε προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα αναπαραγωγής πολυμέσων κ.λπ. χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε να φορτωθεί ο υπολογιστής σε λειτουργικό σύστημα όπως τα Microsoft Windows.

ASUS Express Gate, BIOS, όρους Motherboard