Τι είναι η υβριδική τοπολογία;

Μια υβριδική τοπολογία είναι ένας τύπος τοπολογίας δικτύου που χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερες διαφορετικές τοπολογίες δικτύου. Αυτές οι τοπολογίες περιλαμβάνουν ένα μείγμα τοπολογίας λεωφορείου, τοπολογία πλέγματος, τοπολογία δακτυλίου, τοπολογία αστέρα και τοπολογία δέντρων.

Υβριδικό, Όροι δικτύου, Τοπολογία