Τι είναι το HREF (Hypertext Reference);

Σύντομη για την αναφορά υπερκειμένου, το HREF είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα HTML που χρησιμοποιείται είτε για σύνδεση σε άλλη ιστοσελίδα είτε για διαφορετικό τμήμα της ίδιας σελίδας. Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει τη χρήση της ετικέτας (άγκυρα) και του χαρακτηριστικού href για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με το ComputerHope.com. Δοκιμάστε να κάνετε κλικ στο αποτέλεσμα για να δείτε τι κάνει.

Παράδειγμα χρήσης ενός HREF

Παράδειγμα

 Computer Hope 

Αποτέλεσμα

Computer Hope

Πώς να προφέρετε HREF

Το HREF προφέρεται ως h-ref ( aitch-ref ).

Συμβουλή: Λόγω του φωνήεντος ήχου όταν προφέρεστε το HREF, θα χρησιμοποιούσατε "a" αντί για "a" μπροστά από τη συντομογραφία της γραφής σας.

, Anchor, συντομογραφίες υπολογιστών, Link, όροι σχεδιασμού ιστοσελίδων