Τι είναι μια μορφή υψηλού επιπέδου;

Μέθοδος μορφοποίησης ενός σκληρού δίσκου που προετοιμάζει τμήματα του σκληρού δίσκου και δημιουργεί σημαντικές περιοχές του συστήματος αρχείων στον δίσκο. Ένα καλό παράδειγμα μορφής υψηλού επιπέδου είναι η χρήση της εντολής μορφοποίησης στο MS-DOS.

Μία μορφή υψηλού επιπέδου γίνεται συνήθως εάν ένας χρήστης επιθυμεί να διαγράψει το σκληρό δίσκο και να εγκαταστήσει ξανά το λειτουργικό σύστημα στη μονάδα σκληρού δίσκου. Εάν υπάρχουν σφάλματα στη μονάδα σκληρού δίσκου ή εάν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση μιας μορφής υψηλού επιπέδου, ίσως χρειαστεί πρώτα να γίνει μια μορφή χαμηλού επιπέδου.

Μορφή, όρους σκληρού δίσκου, μορφή χαμηλού επιπέδου