Τι είναι τα χέρια;

Το hand-on είναι ένας τύπος εκπαίδευσης ή μάθησης όπου ο σπουδαστής εκτελεί τα απαραίτητα βήματα για να ολοκληρώσει ένα έργο αντί να διαβάζει μόνο για τη διαδικασία. Για παράδειγμα, αν κάποιος χτίσει τον δικό του υπολογιστή, έχει εμπειρία από το πώς λειτουργεί ένας υπολογιστής και είναι μαζί.

Οι περισσότερες εργασίες που σχετίζονται με τον υπολογιστή απαιτούν κάποια πρακτική εμπειρία και την προτιμούν σε άτομα με πιστοποιήσεις μόνο.

Όροι πιστοποίησης