Τι είναι ένα αρχείο γραφικών;

Ένα αρχείο γραφικών είναι ένα αρχείο υπολογιστή που περιέχει μια εικόνα ή μια εικόνα σε ψηφιακή μορφή. Τα αρχεία γραφικών είναι συχνά μεγάλα, επομένως αποθηκεύονται συχνά σε συμπιεσμένες μορφές όπως GIF ή jpeg. Η εικόνα στα δεξιά είναι ένα παράδειγμα ενός αρχείου γραφικών.

File, Graphic, Image, Video όρους