Τι είναι το gr8;

Στερεά για σπουδαία, η gr8 χρησιμοποιείται στην επικοινωνία με κείμενο, όπως η συνομιλία. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη συνομιλία.

User1: Μόλις έκανα οθόνη LCD 30 ιντσών!

User1: WOW αυτό είναι g8!

Όροι συνομιλίας