Τι είναι η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL);

Σύντομη για τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης, η GPL έχει σκοπό να εγγυηθεί την ελευθερία σας να μοιράζεστε και να αλλάζετε ελεύθερο λογισμικό - για να βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες του. Αυτή η γενική δημόσια άδεια ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού και για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα του οποίου οι συγγραφείς δεσμεύονται να το χρησιμοποιήσουν.

Επιχειρησιακοί όροι, αρκτικόλεξα ηλεκτρονικών υπολογιστών, Copyleft, GNU, LGPL, Άδεια, Άνοιγμα, Προγραμματισμός