Τι είναι το Gibi;

Εγκρίθηκε από το πρότυπο IEC 60027-2 τον Δεκέμβριο του 1998, ένα gibi ή Gi είναι 230 ή 1.073.741.824. Τα καλά παραδείγματα ενός gibi είναι ένα gibibit και ένα gibibyte.

Giga, Μετρήσεις