Τι είναι η γεωγραφική θέση;

Η γεωγραφική τοποθέτηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού της γεωγραφικής θέσης ενός αντικειμένου. Για παράδειγμα, ο φορέας εκμετάλλευσης ενός ιστότοπου ενδέχεται να θέλει να γεωγραφεί ο επισκέπτης του ιστότοπου, προκειμένου να γνωρίζει ποια μέρη του κόσμου δίνουν στον ιστότοπο το μεγαλύτερο μέρος της επισκεψιμότητάς του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένα μέλος του Facebook που χρησιμοποιεί τη γεωγραφική θέση για να αφήσει τους φίλους τους να γνωρίζουν πού είχαν μεσημεριανό γεύμα ή έκαναν μια φωτογραφία, γνωστή και ως γεωγραφική σήμανση.

Η γεωγραφική τοποθέτηση στο Internet μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση πληροφορίες, όπως διευθύνσεις IP, διευθύνσεις MAC, RFID, εντοπισμός Wi-Fi ή δακτυλικά αποτυπώματα συσκευών.

Facebook, όρους Internet, κινητή συσκευή