Τι είναι ο Λειτουργικός Προγραμματισμός;

Ο λειτουργικός προγραμματισμός είναι ένα στυλ προγραμματισμού υπολογιστών που βασίζεται στην αξιολόγηση των μαθηματικών λειτουργιών. Είναι ένα δηλωτικό στυλ προγραμματισμού, που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί σαφώς καθορισμένες λογικές εκφράσεις, αλλά δεν δηλώνει ρητά τι πρέπει να κάνει ο υπολογιστής σε κάθε βήμα. Ένα αξίωμα του λειτουργικού προγραμματισμού είναι ότι μια συνάρτηση θα πρέπει να επιστρέψει το ίδιο αποτέλεσμα για κάθε δεδομένη ομάδα επιχειρημάτων. Οι λειτουργίες τηρούν αυτή την έννοια, "τα ίδια επιχειρήματα, το ίδιο αποτέλεσμα", ανεξάρτητα από το πόσες φορές η λειτουργία αξιολογείται.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό του λειτουργικού προγραμματισμού είναι τα αμετάβλητα αντικείμενα). Όταν έχει οριστεί η τιμή ενός αμετάβλητου αντικειμένου, δεν μπορεί να αλλάξει. Αντιθέτως, δημιουργούνται και τροποποιούνται αντίγραφα του αντικειμένου. Η χρήση αυτής της προσέγγισης αυξάνει την ασφάλεια των δεδομένων και απλοποιεί τη διαδικασία εντοπισμού σφαλμάτων.

Παραδείγματα λειτουργικών γλωσσών προγραμματισμού

Idempotence, Γλώσσα προγραμματισμού, Προγραμματιστικοί όροι