Τι είναι η κοινή χρήση αρχείων;

Εναλλακτικά αναφέρεται ως εναλλαγή αρχείων, η κοινή χρήση αρχείων είναι η πρόσβαση ή η κοινή χρήση αρχείων από έναν ή περισσότερους χρήστες. Η κοινή χρήση αρχείων πραγματοποιείται σε δίκτυα υπολογιστών ως εύκολος και γρήγορος τρόπος για τη μετάδοση δεδομένων. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να μοιραστεί ένα έγγραφο οδηγιών στον υπολογιστή του που είναι συνδεδεμένο με ένα εταιρικό δίκτυο, επιτρέποντας σε όλους τους άλλους υπαλλήλους να έχουν πρόσβαση και να διαβάσουν αυτό το έγγραφο.

Ποιο ήταν το πρώτο δίκτυο κοινής χρήσης αρχείων;

Παρόλο που δεν δημιουργήθηκε αρχικά για κοινή χρήση αρχείων, το Usenet θεωρείται το πρώτο δίκτυο κοινής χρήσης αρχείων.

Αρχείο, όροι δικτύου, P2P