Τι είναι η αποκατάσταση αρχείων;

Η ανάκτηση αρχείων είναι η διαδικασία της ανασύστασης ή της ανάκτησης χαμένων αρχείων από δίσκο ή σκληρό δίσκο που δεν λειτουργεί πλέον ή έχει υποστεί βλάβη από αφύσικες αιτίες.

Αρχείο, όροι λογισμικού