Τι είναι η συντήρηση αρχείων;

Οι αλλαγές ρουτίνας, ενημερώσεις, αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή αρχείων στον υπολογιστή. Συνήθως, η συντήρηση αρχείων εκτελείται σε υπολογιστές ή διακομιστές που εξυπηρετούν τεράστιο αριθμό αρχείων.

Αρχείο, όροι λειτουργικού συστήματος