Τι είναι το καλώδιο τροφοδοσίας;

Ένα καλώδιο τροφοδοσίας είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφορετικών ή ίδιων καλωδίων που έχουν συνδυαστεί ως ένα μόνο καλώδιο.

Καλώδιο, Όροι υλικού