Τι είναι το F9;

Το F9 μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Το F9 είναι ένα πλήκτρο λειτουργίας πληκτρολογίου.

2. Το F9 είναι συντομογραφία για το Fine, το οποίο χρησιμοποιείται μερικές φορές στην επικοινωνία συνομιλίας.

Στενογραφία