Τι είναι το ERD (Δίσκος επιδιόρθωσης έκτακτης ανάγκης);

Το ERD είναι μια δισκέτα που δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων συστήματος και των ρυθμίσεων και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίλυση προβλημάτων για χρήστες Windows NT και Windows 2000. Το ERD χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την επιλογή επιδιόρθωσης των Windows και θα σας ζητήσει τη δισκέτα όταν χρειάζεται. Σημείωση: Το ERD δεν πρέπει να συγχέεται με μια τυπική δισκέτα εκκίνησης, καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του.

Δυνατότητες ERD

  1. Η επαλήθευση του τομέα εκκίνησης δεν είναι διεφθαρμένη.
  2. Επισκευή αρχείων εκκίνησης.
  3. Εντοπίστε τυχόν αρχεία συστήματος που λείπουν ή έχουν καταστραφεί

ASR, συντομογραφίες υπολογιστών, όροι λειτουργικού συστήματος