Τι είναι το EOW;

Στερεογράφος και ακρωνύμιο για το τέλος της εβδομάδας, η EOW χρησιμοποιείται στη συνομιλία και στην άλλη επικοινωνία με βάση το κείμενο για να ενημερώσει τους άλλους ότι είναι το τέλος της εβδομάδας.

Όροι συνομιλίας, αρκτικόλεξα ηλεκτρονικών υπολογιστών, EOD