Τι είναι η ηλεκτρική ενέργεια;

Η ροή του ηλεκτρικού φορτίου (ηλεκτρόνια) ονομάζεται ηλεκτρική ενέργεια . Ένα καλό παράδειγμα είναι το ρεύμα που έρχεται στο σπίτι σας μέσω καλωδίων, τροφοδοτώντας τον υπολογιστή σας, τα φώτα και άλλες συσκευές. Πολλά φαινόμενα είναι το αποτέλεσμα της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αστραπής, του στατικού ηλεκτρισμού και της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η ηλεκτρική ενέργεια επιτρέπει επίσης τη δημιουργία και λήψη ραδιοκυμάτων, η οποία είναι μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Ηλεκτρονικοί όροι, Ισχύς, Στατικός ηλεκτρισμός