Τι είναι το El Torito;

Αναπτύχθηκε από την IBM και την Phoenix Technologies, το El Torito είναι το πρότυπο για τη δημιουργία εκκινήσιμων CD σε υπολογιστές συμβατούς με IBM. Για να λειτουργήσει ένας δίσκος El Torito, ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει συμβατή μονάδα δίσκου IDE / SCSI El Torito και συμβατό BIOS της μητρικής πλακέτας ή SCSI BIOS.

Κατά την εκκίνηση από ένα CD El Torito, αν ο δίσκος δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας μια εικόνα δισκέτας, το CD γίνεται μονάδα δίσκου A και η δισκέττα γίνεται μονάδα δίσκου B: Ένας δίσκος El Torito μπορεί επίσης να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας μια εικόνα σκληρού δίσκου. Όταν γίνει αυτό, η μονάδα δίσκου C: γίνεται η μονάδα δίσκου και όλες οι άλλες αντιστοιχίσεις των μονάδων δίσκου προχωρούν με ένα γράμμα.

Όροι CD, Τυπικό