Τι είναι το Echoplex;

Το Echoplex μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Το Echoplex είναι μια τεχνική ελέγχου σφάλματος μετάδοσης που μεταδίδει το σήμα στο απομακρυσμένο τερματικό καθώς και το τερματικό οθόνης για να επιβεβαιώσει την επιτυχή μεταφορά των δεδομένων.

2. Το Echoplex είναι συνώνυμο για τον έλεγχο echo ή echo.

Duplex, Echo, Full duplex, Half-duplex, Όροι υλικού