Τι είναι το Dry Run;

Μια δοκιμή σε ξηρή κατάσταση είναι μια δοκιμή ή ένας έλεγχος που εκτελείται σε υπολογιστή, εξοπλισμό ή ηλεκτρικό εξοπλισμό. Αυτή η δοκιμή εκτελείται για να ελεγχθεί η απόδοση ή η σταθερότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος πριν τεθεί στη διάθεσή του.

Ελέγξτε, Όροι υλικού, Δοκιμή