Τι είναι μια λίστα διανομής;

Μια λίστα διανομής είναι μια λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε σε ένα τυπικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. Microsoft Outlook) είτε σε ένα σύστημα διακομιστή (π.χ. Active Directory). Ένας χρήστης μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λίστα διανομής, η οποία μοιράζεται αυτόματα το μήνυμα σε όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της συγκεκριμένης λίστας. Αυτή η ενέργεια διευκολύνει τη διαχείριση μιας λίστας παραληπτών, καθώς δεν χρειάζεται να επιλέξετε ή να πληκτρολογήσετε σε κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να σταλεί σε όλους αυτούς τους παραλήπτες.

Ανάλογα με την ανάγκη για τη λίστα διανομής, θα μπορούσε να έχει μόνο δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν ή εκατοντάδες ή και χιλιάδες διευθύνσεις, όσες χρειάζονται. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένα όριο για τον αριθμό των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μπορούσε να περιέχει.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Όροι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Λίστα αλληλογραφίας