Τι είναι μια προσωρινή μνήμη δίσκου;

Η προσωρινή μνήμη δίσκου είναι ένα μέρος της μνήμης ενός υπολογιστή που λειτουργεί ως buffer μεταξύ της CPU και ενός δίσκου.

Όροι μνήμης