Ποια είναι η ψηφιακή διαφορά;

Το ψηφιακό χάσμα είναι ένας όρος που αναφέρεται στην ανισότητα μεταξύ μιας ή περισσοτέρων ομάδων όσον αφορά την πρόσβαση, τη χρήση ή τη γνώση σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Το παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα αναφέρεται σε αυτήν την ανισότητα σε σχέση με τις μεμονωμένες πολιτικές και πολιτιστικές οντότητες ή έθνη του κόσμου. Είτε προκαλείται από την αδυναμία πρόσβασης στην τεχνολογία είτε από την έλλειψη εκπαίδευσης, τα ψηφιακά χωρίσματα αποτελούν, στην ουσία, ένα μέτρο οικονομικής ανισότητας.

Όροι Διαδικτύου