Τι είναι ένα λεξικό;

Ένα λεξικό είναι ένα αλφαβητικό κατάλογο των λέξεων και των εννοιών τους. Τα λεξικά βοηθούν τους ορισμούς αναζήτησης χρηστών για να κατανοήσουν καλύτερα τη λέξη και μια γενικότερη κατανόηση μιας γλώσσας ή ενός πεδίου. Πολλοί υπολογιστές δεν περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό λεξικό, ωστόσο, με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, υπάρχουν εκατοντάδες δωρεάν ηλεκτρονικά λεξικά.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός λεξικού και ενός θησαυρού;

Ένα λεξικό χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σημασία μιας λέξης. Ένας θησαυρός χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση διαφορετικών λέξεων με το ίδιο νόημα (συνώνυμα) και παρόμοιων λέξεων. Για παράδειγμα, η αναζήτηση της λέξης "υπολογιστή" σε ένα λεξικό θα ορίζει τη λέξη όπως αυτή που βρίσκεται στον ορισμό του υπολογιστή μας. Αναζητώντας τη λέξη "υπολογιστής" σε ένα θησαυρό μπορεί να δίνουν λέξεις όπως PC, CPU, αριθμομηχανή, άβακας και φορητό υπολογιστή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη θέση της λέξης υπολογιστή.

Γιατί θα χρειαζόταν κάποιος λεξικό σε έναν υπολογιστή;

Ένα λεξικό χρησιμοποιείται σε έναν υπολογιστή συχνότερα για να βρει τις νόημα λέξεις και ως ένας τρόπος για να βρούμε τη σωστή ορθογραφία μιας λέξης.

Επίθεση λεξικού, Ορθογραφικός έλεγχος, Θησαυρός